PSIHOTERAPIJA BEOGRAD

Grupno-analitička psihoterapija

Šta je grupno analitička terapija?

Grupno analitička terapija je napredna forma grupne terapije koja obezbeđuje uslove za značajan emocionalni rast i samospoznaju. Suštinski se razlikuje od drugih formi grupne terapije po dubini promene i može se porediti sa mnogo skupljom individualnom psihodinamskom terapijom.

Svi smo oblikovani grupama kojim pripadamo. Porodica je grupa u koju se rađamo, odrastamo kroz uticaje grupe vršnjaka i škole, a u zrelom dobu sopstvena porodica i posao su nove forme grupnih uticaja.

Sigurno i poverljivo mesto gde mogu da se istraže odnosi i sopstveni doprinos u odnosima je grupa od devet ljudi i terapeut koji je posebno edukovan za grupno-analitičku terapiju. Individue u grupi imaju različite poteškoće, što doprinosi povećanju potencijala za rast., jer pružaju različite perspektive iz kojih se uči. Fenomen socijalnog mikrokosmosa znači da grupa vremenom daje pravi odraz i istinitu sliku o članovima.

Šta se događa na sastancima grupe?

Grupa se sastaje jednom nedeljno, istog dana i u isto vreme. Seansa traje 90 minuta i nema unapred određenu temu za diskutovanje. Članovi se ohrabruju da otvoreno iznose svoja razmišljanja, osećanja i utiske o sebi i o drugima i njihovim životima.

Drugi članovi otvoreno reaguju i daju fidbek i dele sopstvene asocijacije. Nijedan član nema obavezu da govori ili iznosi intimne detalje sve dok sam ne odluči i ne bude spreman za to. Ipak, što otvorenije osoba učestvuje, više će posla za sebe uraditi.

Vođa grupe, terapeut, pažljivo sluša i registruje nesvesnu komunikaciju. Često dozvoljava grupi da razvije sopstveni tok komunkacije i raguje samo kada proceni da će grupa u celini ili pojedini član imati benefit od inerpretacije

Šta mogu da očekujem kao dobit od grupe?

Usađeni i često nesvesni obrazci ponašanja se oživljavaju u grupi. Zahvaljujući terapijskom okviru stvara se mogućnost da članovi postanu svesni ovih obrazaca i mogu učiti da ih promene i isprobaju nove načine komunikacije i postojanja.

Članovi grupe po prvi put dobijaju jasno razumevanje kako ih drugi vide. Nalaze načine da prihvate aspekte sebe koji su bili teški za prihvatanje, nalaze načine da prorade bolna iskustva iz prošlosti i iz sadašnjosti i uče kako da se povežu na autentičniji način.

Sve ovo vodi boljoj emocionalnoj stabilnosti, boljim relacijama i većoj zrelosti.

Koliko dugo traje terapija?

Ova forma grupe radi kroz uspostavljene sigurne i duboke veze među članovima. Podrazumeva se da je za uspostavljanje takvih veza potrebno vreme.

Koliko dugo će neka osoba ostati u grupi zavisi od toga na čemu osoba želi da radi i koliko je tome posvećena.

Poteškoće koje donosimo u terapiju su formirane kroz dugi niz godina i i treba vremena da se promene.

Ko može biti kandidat za grupu?

Ovaj format terapije je najbolji za odrasle osobe koje su inteligentne, spremne i sposobne za istraživanje.

Članovi treba da imaju nešto od socijalnih veština, iako mogu očekivati da ih razviju kroz članstvo u grupi.

Ova terapija je zahtevna i članovi moraju da imaju kapacitet da tolerišu emocije.