PSIHOTERAPIJA BEOGRAD

Dečija psihoterapija

Dečija psihoterapija je poseban model psihoterapije skrojen za decu i zahteva posebnu edukaciju

Podrazumeva duboko poznavanje razvojne psihologije, detetovog mentalnog i emocionalnog stepena razvoja kao i simbolike, jezika i igre određenog uzrasta.

Može se odvijati kao individualna seansa ili u grupi od šestoro dece istog uzrasta.

Deca se najbolje izražavaju kada su slobodna, kada se igraju. Prostor igre je prostor kreativnosti i emocionalnog kanalisanja sopstvenih tema, kako zajedničkih, razvojnih, tako i individualnih tegoba i zastoja.

Crteži, ginjole, scensko izražavanje, igranje uloga, posebne, terapeutske igračke, stvaranje zajedničke priče i dramske igre uz aktivno učešće dva terapeuta kome deca dodeljuju uloge u njihovoj priči, na optimalan način podstiče otklanjanje zapreka u razvoju deteta.

Dete se razume na analitički način, ali mu se ništa ne objašnjava i ne interpretira. Razumeju se detetove potrebe i pruža mu se podrška, kako kroz prisustvo dva teraputa, koji simbolički predstavljaju roditejski par, tako i kroz interakciju sa vršnjacima.