Blog

Skype seanse

Nekada je terapija neophodna, a u mestu gde živite nema psihoterapeuta. Ili živite u drugom jeziku, a za terapiju analitičkog tipa maternji jezik je prednost, nekada nenadoknadiva, ne zbog nedostatka znanja drugog jezika, (koje može da bude na nivou maternjeg), nego zbog asocijativnog toka i ranih sećanja koja su vezana za reči na maternjem jeziku. Jezik i izgovorene reči su neka vrsta mosta između svesnog i nesvesnog u umu. Jednostavno rešenje za ovakve situacije su definitivno skype seanse (skajp seanse).

Ponekad je iz razloga privatnosti zgodno imati psihoterapeuta izvan kruga poznatih ljudi.

Skajp seanse psihoterapije se dogovaraju preko mejla ili sms-a, a odvijaju se na isti način kao i seansa uživo. U dogovoreno vreme, u psihoterapijskom prostoru i traju 50 minuta.

Moje skajp ime  je: zina.belevski, a seanse se mogu zakazati na mejl belevski.zina@gmail.com.