PSIHOTERAPIJA BEOGRAD

Porodična terapija

Sistemska porodična terapija je psihoterapijski model koji je usmeren na promenu interakcije članova porodice

Porodica je klijent psihoterapije. Individualno iskustvo članova porodice se razume kao bazično interpersonalno. Član porodice koji ima simptom, neku teškoću ili problematično ponašanje se posmatra kao reprezent ukupnih odnosa i dinamike cele porodice.

Nekada je takav član ”najslabija karika u lancu”, drugi put ”žrtveni jarac”, a ponekad i ”glasnogovornik”.

Moje psihoanalitičko obrazovanje i kontinuirana edukacija iz individualne i grupne analize mi omogućuju dva nivoa razumevanja i intervenisanja u porodičnom sistemu.

S jedne strane, postoje motivi, fantazije, nesvesni konflikti i sećanja svakog člana porodice, a sa druge strane, kompleksan svet aktuelnih porodičnih interakcija i porodične dinamike.

Vrlo je važno razumevanje transgeneracijskog prenosa obrazaca mišljenja, osećanja i ponašanja, kao i sklonost određenim bolestima u jednoj porodici, kao i epigenetski model razvojnosti individue i cele porodice kroz životne faze, odnosno cikluse.

Porodica je moćan generator promene u svakom članu porodice i terapeut se pridružuje celoj porodici u prepoznavanju snaga i kapaciteta za promenu.