Cena psihoterapije ili koliko košta da se osećam bolje

Cena psihoterapije je važna stavka u razmišljanju o tretmanu. Pored realnih finansijskih mogućnosti, preko cene psihoterapije se nesvesno ogleda i spremnost da se uloži energija, vreme i trud u volju da se izdrži frustracija novog emocionalnog iskustva i drugačije svesti o sebi i drugima.

Psihoterapija Beograd, cena psihoterapijeCenu određuje terapeut na čiju visinu utiče vrsta psihoterapije kojom se bavi. Različiti modaliteti edukacije imaju različite uslove te su neki skuplji i zahtevniji u smislu ličnog rada i supervizije u odnosu na druge.

Psihoanalitička psihoterapija je vid psihoterapije koji spominje zakon o zdravstvenoj zaštiti i zahteva najviše truda i novaca u smislu didaktičkog dela, lične terapije i supervizije. U zavisnosti od terapeutovog ličnog stava prema svom radu i sredini u kojoj živi, cena za individualnu seansu od 50 minuta se kreće od 30 do 50 eura, odnosno dinarska protuvrednost.

Cena grupno analitičke terapije je povoljnija i kreće se od 15 do 20 eura i plaća se za sve održane termine u mesecu, bez obzira na prisustvo. Osim što grupa radi za člana i kada on nije tu, time se potiče redovnost i kontinuitet procesa.

Cena dečije psihoterapije je još viša, jer podrazumeva subspecijalizaciju. I ovde je individualni rad skuplji u odnosu na grupni, iako su oba podjednako zahtevna i efikasna.