PSIHOTERAPIJA BEOGRAD

Individualna psihoterapija

”Zašto ne mogu da imam zadovoljavajući partnerski odnos?”
”Zašto sam eksplozivan na poslu?”
”Zašto nemam više strpljenja sa svojom decom?”
”Zašto ne mogu da se osećam dobro u sopstvenoj koži?”

Osećati se dobro sam sa sobom, imati odnose ispunjene ljubavlju i imati zadovoljavajući posao – ovo su ciljevi većine tokom života.

Svi imamo određene obrasce kako dolazimo do ovih ciljeva. Dok odrastemo, ovi obrasci su prilično čvrsto ukorenjeni u naš sistem i menjati ih nije lako. Postajemo prilično konzistentni, dosledni u načinu mišljenja i ponašanja. Ipak, mnogi ljudi misle o sebi i ponašaju se sa drugima na način koji ima za rezultat loše odnose.

Problem je što smo tako stvoreni da iako znamo da želimo da se promenimo, ipak ne znamo kako i šta treba da promenimo. Uobičajeni obrasci mišljenja, ponašanja i osećanja su motivisani našim željama, strahovima i konfliktima koji su izvan domašaja naše svesnosti.

Psihodinamska psihoterapija nudi šansu da se kreiraju novi načini mišljenja i ponašanja sa ciljem postizanja boljeg kvaliteta života.

S obzirom da većina našeg mišljenja o sebi i način na koji stupamo u odnose, vuče poreklo iz procesa odrastanja, možemo o ovom procesu razmišljati kao o procesu reaktivacije razvoja.

Sa ovim zaključkom idu pod ruku savremena neurološka istraživanja koja potvrđuju dejstvo psihoterapije na neurološkom nivou – novi razvoj, nove veze, novi obrasci!

Da bi se desio ovakav razvoj, neophodan je odnos sa psihoterapeutom. Proces promene, pored učenja novih stvari o sebi, zahteva emocionalnu podršku i sigurnost odnosa.