Odluka da se krene u terapiju je važan korak u vašem životu

Prva seansa je vreme kada stičemo dodatni utisak da li možemo da radimo zajedno. Veoma je važno da nađete terapeuta u koga možete imati poverenje i osećati se sigurno.

Individualni rad sa odraslima se odvija na način da se razume nesvesna motivacija i njen uticaj na ponašanje, misli i osećanja osobe, na to kako osoba funkioniše u svakodnevnom životu i kakav kvalitet odnosa ima. Razumevanjem nesvesnih motiva pomaže se i podržava proces uvida i promene.

Psihoterapija adolescenta i dece se odvija u formatu koji predstavlja kombinaciju posebnih tehnika, znanja i veština za rad sa decom i omladinom. Iako podrazumeva razumevanje nesvesne motivacije, razvojnog stepena deteta i simboličke reprezentacije za određeni uzrast, terapija se obavlja preko igre: ili u dečijoj psihodramskoj grupi ili individualno uz pomoć razgovora, crteža, igračaka i lutki. Poenta je da se deci ne interpretira, ne objašnjava, jer to nije primereno njihovom uzrastu, nego se uz igru, preko simboličkog nivoa postiže rasterećenje i razrešavanje nesvesnih i svesnih konflikata.

Grupni rad sa odraslima se odvija u dva formata:

  • Rad sa porodicom kao bazičnom grupom se odvija na način sistemske porodične psihoterapije. Članovi porodice dolaze na terapiju i istražuju se ponašanje i odnosi svih članova porodice, a ne samo člana koji ima neki simptom. Porodici se daje podrška u iznalaženju kapaciteta za promenu.
  • Grupno-analitički model čini grupa do 9 ljudi koji se ne poznaju međusobno i terapeut. Osoba se leči uz pomoć terapeuta i grupe. Predstavlja vrlo intenzivan način rada na odnosima na analitički način po sistemu Fuks-Jalom.