cena seanseCena seanse

Kolika je cena seanse? Koliko nešto košta je važno, ne samo zbog mogućnosti da sebi nešto priuštimo, nego i jednakosti onog što ulažemo sa onim što bi trebalo da dobijemo. Novac osim praktičnog sredstva da se postigne psihoterapijski cilj je i simbolički reprezent energije koju je neko spreman da investira u drugog da bi dobio nešto za sebe.

Idealno, cena seanse bi trebalo da odražava kvalitet terapeutove investicije u svoje znanje, sposobnosti i karakter. Cenu njegove edukacije koja je evropski certifikovana, sopstvene terapije koju bi morao da prođe, cenu neophodne supervizije i naravno, prostora u kome radi. U realnosti, iz pozicije običnog čoveka ili žene koji traži pomoć, osim preporuke, nema repera ni sigurnog putokaza ko je zaista psihoterapeut, a ko se samo tako  predstavlja i ako je neko zaista psihoterapeut, koliko je sposoban da pomogne. Situaciju ne bi popravilo ni postojanje zakona o psihoterapiji, jer i u zemljama gde postoji, situacija, kada je izbor u pitanju, je slična. Iako ne postoji pravilo koja vrsta terapeuta je najbolja za neki poremećaj, sigurno je da  za dugotrajniju i bazičniju promenu treba kompleksno znanje i specifične tehnike u radu. Ukratko, dobra terapija je skupa. Za certifikovane psihoterapeute, psihologe i psihijatre, cene se kreću približno od 25 do 50 eura, u dinarskoj protuvrednosti, za jednu seansu od 50 minuta.

Uz dodatne specijalizacije i edukacije, kao za dečijeg psihoterapeuta, ta cena je startno viša.

Koliko će da traje?

Kratak odgovor je da se ne zna unapred i da bez obzira na vrstu simptoma, ceo ishod i željena promena zavise od mnogo faktora, a pre svega strukture ličnosti, motivacije, stepena patnje i intelektualne i psihološke radoznalosti. Ukratko kapaciteta za rast i razvoj. Nekome je dovoljna promena prvog reda, nestajanje simptoma i to je najčešći slučaj u terapiji. Terapeut može da da preporuku, ali od pacijenta zavisi dokle će ići. Naravno, pretpostavka je da je terapeut bazično etičan, da ne manipuliše i čini zavisnim pacijenta i zadržava ga u terapiji duže nego što bi trebalo.